CÔNG TY CỔ PHẦN TAKESHI VIỆT NAM

MỪNG ĐẠI LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/3/2021

Tháng ba giỗ Tổ Hùng vương  

 Về nguồn dâng nén trầm hương đầu mùa 

 Non cao vọng tiếng chuông chùa 

 Hùng thiêng sông núi đang mùa đơm bông 

 Linh thiêng vang vọng tiếng cồng  

 Nước nguồn nuôi dưỡng con rồng cháu tiên  

 Dòng Lô Giang với lời nguyền 

 Non sông gấm vóc vững bền ngàn năm 

 Cánh chim Lạc đợi trăng rằm 

 Suối nguồn vẫn chảy, dâu tằm vẫn xanh 

 Còn đây khúc Ghẹo ngọt lành 

 Khúc Xoan, nón cọ song hành dáng xuân 

 Sáo tiêu hòa tiếng chuông ngân 

 Đá vàng ghi tạc trần gian nguyện thề 

 Khơi trong dòng nước sông quê 

 Cháu con gìn giữ lời thề ngàn năm 

 Núi sông, biển cả, Bắc Nam… 

 Đều chung một ánh trăng rằm sáng soi 

 Hùng thiêng lưu mãi muôn đời 

 Vẹn nguyên bờ cõi… giống nòi tổ tiên.

Trích “Về Nguồn” – Sơn Hoàng

Bài viết trong danh mục tin: Tin tức.