Hiển thị một kết quả duy nhất


Hệ thống sơn đề nghị

01

Bả Trét

Số lớp Bả 1 đến 2 lớp Tên sản phẩm Bột bả TAKESHI nội hoặc ngoại thất
02

Sơn Lót

Số lớp Sơn 1 đến 2 lớp Tên sản phẩm Sơn lót TAKESHI nội hoặc ngoại thất
03

Sơn phủ hoàn thiện

Số lớp Sơn 2 đến 3 lớp Tên sản phẩm Sơn TAKESHI nội hoặc ngoại thất